Diecézní centrum života mládeže Vesmír

(DCŽM) je provozováno Sdružením Jedlová, z. s. Jedná se v současné době o zapsaný spolek (původně občanské sdružení), který vytváří programy pro mládež. Členy spolku jsou mladí lidé, kteří zpravidla rok až dva stabilně žijí v DCŽM Vesmír (tým) a zmiňované programy spolu s mladými lidmi vytvářejí a realizují. Naší cílovou skupinou je mládež od 14-ti do 26-ti let. Posláním DCŽM je vést k opravdovým hodnotám (kvalitní mezilidské vztahy, nalezení a objevení sebe sama, pozitivní vztah k práci, zodpovědný přístup k materielním hodnotám a cit k přírodě).

Sdružení Jedlová, z.s. (do roku 2014 Sdružení Jedlová) je od roku 1992 finančně podporováno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Od roku 2014 též Pardubickým krajem.

Základem areálu Vesmír je německá škola, ve které se učilo do roku 1946. Po odsunu německých obyvatel se postupně ze školy a dostavěných chatek na přilehlé stráni stalo rekreační zařízení a posléze pionýrský tábor Vesmír.

Na podzim roku 1992 celý areál zakoupilo Královéhradecké biskupství. Za toto místo tedy mladí lidé vděčí Mons. Karlu Otčenáškovi, tehdejšímu královéhradeckému biskupovi. Ten po koupi areálu pověřil P. Pavla Rouska, aby se ujal jeho provozování. P. Pavel krátce na to oslovil několik mladých lidí a pozval je ke spolupráci. S nimi vytvořil první „vesmírný tým“. Bylo též založeno zmiňované Sdružení Jedlová a začala se psát „nová historie Vesmíru“ - Diecézního centra života mládeže (DCŽM).

Z kroniky o začátcích čteme:

"Přijíždíme na chatu Vesmír ve středu 28.10.1992. Krásné místo. Je nás dvanáct. Anička a další dvě děvčata z Chotěboře vaří první oběd. Celý den bylo plno práce a my jsme plni elánu.

Ve čtvrtek začínáme snídaní, modlitbou a slovem na den: ,Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?' Následuje práce, všichni se snaží, každý chce přispět... Je večer, modlíme se, posíláme pozdravení pokoje a teď už jen spát.

Je pátek a počasí vypadá dobře. Příroda je kolem krásná. Máme slovo: ,Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky?' Přijíždí další mladí a my je provázíme domem..."

A historie domu pokračuje...

Proč Vesmír?

Název Vesmír jsme „podědili po předcích“. Chata (zařízení) nese jméno Vesmír již od 60. let minulého století. A když se zde člověk za jasné noci podívá na oblohu, tak si připadá jako uprostřed hvězdného prostoru. Hvězdy jsou vidět od obzoru k obzoru. Název Vesmír se nám prostě líbil a líbí.